GRANIT INVEST d.o.o

GRANIT INVEST je kompanija sa bogatom tradicijom u građevinarstvu Srbije i širem okruženju. Tokom više od 40 godina poslovanja, razvila se u uspešan poslovni sistem koji je projektovao i realizovao brojne stambene, stambeno–poslovne i poslovne objekte. Velika stručnost i iskustvo naših inženjera i tehničara koji prate i primenjuju najnovija tehnolška dostignuća građenja i materijalizacije omogućavaju da se maksimalno izađe u susret potrebama i zahtevima klijenata.

Delatnosti

Glavna delatnost GRANIT INVEST-a je izgradnja poslovno-stambenih objekata, pribavljanje kvalitetnih lokacija i finansiranje izgradnje objekata na njima. Važan cilj i deo naše delatnosti je praćenje savremene tehnologije građenja i materijala, tako da naš tim inžinjera i tehničara obogaćuje svoje iskustvo i stručnost primenjujući najnovija saznanja i dostignuća u svom radu.

O nama

GRANIT INVEST je visokoprofesionalno, dinamičko i efikasno preduzeće za izgradnju luksuznih poslovno-stambenih objekata na kvalitetnim lokacijama. Velika stručnost i iskustvo naših inžinjera i tehničara koji prate i primenjuju nova saznanja i dostignuća tehnologije građenja i materijala, omogućava nam da maksimalno poštujemo potrebe i zahteve kupaca.

MIA DORĆOL

"Mia Dorćol" je luksuzni objekat izuzetnog kvaliteta u srcu grada, na donjem Dorćolu. Opremljen je inovativnim tehnologijama koje brinu o očuvanju prirode i pružaju maksimalan komfor klijentima. Na osnovu određenih standarda, mia Dorćol je svrstan u objekte izgrađene po najvišim standardima A+ klase poslovnih objekata, odnosno objekte sa najmanjom potrošnjom energije, koristeći energiju tla preko geotermalnih sondi.

Detaljnije

PONUDA

REZIDENCIJALNI OBJEKAT ČELOPEČKA

GREEN SQUARE

Poslovna zgrada GREEN SQUARE je luksuzni objekat izuzetnog kvaliteta, nalazi se na jedinstvenoj lokaciji u centru grada. GREEN SQUARE je izgrađen je po najvišim standardima A+ klase poslovnih objekata. Opremljen je inovativnim tehnologijama koje brinu o očuvanju prirode i pruža maksimalni komfor klijentima sa najvišim standardom poslovanja.

Detaljnije

Budimo u kontaktu

Uspešno gradimo luksuzne, moderne poslovno-stambene objekate 30 godina.